Unipak 5051,5054,382

Artikkelnummer ml Ø
5054 1550 ml 148 mm
5051 1150 ml 148 mm
382 (lokk) 148 mm