Unipak 5041,28401

Artikkelnummer ml Ø
50410000 2300 ml 170 mm
28401000 (lokk) 170 mm