Unipak 5033,5054

Artikkelnummer ml Ø
50330000 1580 133 mm
5054 1550 ml 148 mm